El passat divendres es va constituïr a la seu de FVMP la comissió de Turisme baix la coordinació de Josep Llàcer Gandia, regidor de la localitat de Tavernes de la Valldigna, i de Josep Lluís Romero, regidor d’Orpesa, com a vocal en la mateixa per part de Compromís. Una convocatòria que te com a objectiu treballar noves línies d’acció en matèria de Turisme.

La comissió de turisme és un fòrum de debat, participatiu i amb capacitat propositiva als Òrgans de Govern federatius. Entre les seues tasques figuren l’elaboració d’estudis, informes i dictàmens, tots ells de caràcter consultiu, no executiu ni vinculant, així com en la formulació de propostes sobre qüestions directament relacionades amb les finalitats de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies