El Director General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, Josep Lluis Ferrando, ha participat a la darrera Comissió de Treball de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la FVMP. En ella, junt al Director, han participat de la mateixa els regidors i regidores Jovita Martínez, regidora de Muro, Joan Miquel Garcés, Alcalde de Xaló, Tomás Ferrandis, Alcalde de Xeresa, Josep Lluís Romero, regidor d’Orpesa, Artur Hernández, regidor de Picassent i Mario Mira, Alcalde d’Otos.

Durant la comissió de treball, Ferrando ha fet especial ressó en la importància de la nova LOTUP per als ajuntaments ja que els aporta nous instruments jurídics per a que puguen donar solució a les males pràctiques i a la falta de disciplina en aquest camp, com les urbanitzacions o PAI’S fantasma o una altra mesura que incorpora la norma que és la de donar preferència a l’edificació dels solars de les àrees urbanes consolidades o la possibilitat que els ajuntaments realitzen una reversió de la reparcel·lació. Durant la seua intervenció, el Director General, va destacar que “des de la Conselleria volem promoure un urbanisme amb perspectiva de gènere, un urbanisme per a la família, pensant en la ciutadania, un urbanisme per a la realitat”.

La trobada entre els membres de la comissió i Josep Lluís Ferrando ha servit també per a posar de relleu la importància de la col·laboració entre les entitats locals i la Conselleria d’ habitatge, obres publiques i vertebració del territori, per a afavorir la regeneració urbana i garantir el control públic del creixement urbanístic per sobre del privat.