La vicesecretaria de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Eva Sanchis, ha comparegut a la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local de les Corts Valencianes per a parlar de la visió municipalista respecte a la Proposició de Llei de Modificació de la Llei d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

Eva Sanchis ha destacat durant la seua compareixença que el nou text que preten modificar la llei aporta positivament la introducció de nous termes com “activitats socioculturals”, d’acord amb la nova realitat social que es desenvolupa als municipis del País Valencià. Per altre costat, també ha valorat la delegació de funcions, “encara que es tracte de la tramitació del procediment en matèria sancionadora”, en els Ajuntaments.

D’altra banda, ha considerat un “encert” el fet d’ apostar per “l’eliminació del contingut de l’ordre anual de la Conselleria competent en aquesta matèria, que arreplega l’horari general d’obertura i tancament de totes les activitats contemplades en aquesta llei, que afecta a la capacitat i competència dels Ajuntaments, per a autoritzar ampliacions d’horari i no només amb motiu de festes locals i/o patronals”.

Eva Sanchis també ha fet palesa la necessitat que aquesta Proposició de Llei siga objecte d’informe mitjançant la Comissió Mixta Paritària entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a fer constatar la voluntat i la veu del municipalisme valencià en la mateixa.