La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) ha presentat el seu nou pla de formació contínua 2017. Una proposta, que continua apostant per la qualitat formativa, i qu pren com a punt de partida les avaluacions i els resultats de la darrera edició, procurant introduir aquelles suggeriments i millores que el personal al servei de l’administració local va fer arribar als tècnics de la FVMP després de la passada edició.

Aquest nou pla, segueix l’estela del pla de formació de 2016, i per tant és una evolució de aquest. Enguany es podrà trobar formació molt específica per a col·lectius com mestres, treballadors dels jutjats de pau, AEDL, treballadors socials i tècnics de cultura amb l’objectiu de arribar a la demanda que els treballadors i treballadores de l’administració local al País Valencià fan a la FVMP.

Per altre costat, es continua apostant per la transformació de l’administració pública i l’adaptació a les noves lleis i és per aquest motiu pel que l’oferta en el apartat jurídic – procedimental i el de noves tecnologies vénen carregats de nous cursos.

“La formació contínua és bàsica per al desenvolupament de la tasca i els serveis que el personal al servei de l’administració local presten als seus ajuntaments. Un any més, des de la FVMP posem en marxa el nostre programa d’actualització de coneixements del personal al servici de la vostra administració. El pla de formació continua apostant per reforçar àrees de gestió que facen dels nostres pobles i ciutats un espai de convivència i millora de la vida de les persones”, ha assegurat la vicesecretaria general, Eva Sanchis.

En aquest enllaç està l’oferta completa i es pot fer la inscripció als cursos==> http://www.fvmp.es/formacio/?lang=ca