Eva Sanchis, vicesecretaria de la FVMP i acaldessa de Godella, modera una taula sobre smartcity’s a la IV Jornada de Ciutats Segures, Sostenibles i Inteligents a l’Universitat Politècnica de València.

Eva Sanchis ha destacat el paper que juga la tecnologia en las gestió pública, la qual ha irromput de manera eficaç i irremediable en les administracions locals. De fet, els municipis cerquen convertir-se en nuclis intel·ligents per oferir solucions que permeten millorar la qualitat dels serveis municipals, reduir la despesa pública i facilitar una relació ràpida i eficaç amb ciutadans i ciutadanes.

La gestió pública municipal ha posat en marxa arreu de tota Europa mecanismes inteligents en matèries tan dispars com aparcaments, regs intel·ligents, enllumenats públic o eficiència energètica . Sota la premisa de ser més eficaços en el desenvolupament de les polítiques públiques i més eficients en la prestació de serveis a la ciutadania ens trobem, així doncs, amb solucions intel·ligents que fa uns anys semblaven només de pel·lícula, i que afortunadament ara han saltat de la gran pantalla al món real gràcies a diferents aplicacions.

Així doncs, Eva Sanchis ha destacat el fet que els Ajuntaments del País Valencià “posen cada vegada més en marxa mecanismes com per exemple, sense necessitat de DNI electrònic i amb una seguretat total, poder, entre altres gestions, obtenir directament el volant i certificat d’empadronament, realitzar la domiciliació bancària del pagament de tributs, el canvi de domicili fiscal i la sol·licitud de fraccionament del pagament de l’IBI en dos o cinc terminis”.