El vicepresident i la vicesecretaria general de l’FVMP, nomenats per Compromís, deixen la seua tasca institucional a l’òrgan de govern de l’entitat municipalista valenciana

Quico Fernàndez i Eva Sanchis deixaran els seus càrrecs de govern a la FVMP després d’esgotar la legislatura de l’entitat municipalista entre 2015-2019. L’ex alcalde de Sagunt i l’actual alcaldessa de Godella han desenvolupat les tasques de vicepresident i vicesecretaria general de la FVMP on han gestionant diverses àrees com la de la formació del personal al servei de l’administració local o assessorament jurídics. Al mateix temps, durant el seu mandat s’han pogut portar endavant iniciatives com l’APP de difusió d’esdeveniments municipals ANEM o els Premis de Bon Govern Municipal. Amb tot, s’ha aconseguit reduir considerablement el deute històrica de la FVMP.

Pel que fa a l’àmbit de la formació des que Eva Sanchis es va fer càrrec de la vicesecretaria general s’han incrementat notablement les persones formades per la FVMP, així com l’oferta dels cursos. En 2015, es van formar 1060 persones i el nombre en aquest 2019 ascendirà a més de 3800. Per altre part, els cursos oferts en 2015 eren de 26 i en 2019 s’arribaran a més de 110.

Cal destacar que s’han passat de cursos de temàtiques clàssiques a cursos més adreçats a les necessitats de l’administració com l’administració electrònica, temàtica econòmic-pressupostaria, Específics per a determinats col·lectius, Informació i atenció al públic, Innovació i creativitat en les organitzacions, llengües, Jurídic-processal, Noves tecnologies de la informació, Polítiques d’igualtat, Prevenció de riscos laborals i salut, Recursos humans, Responsabilitat social i medi ambient, Transparència i bon govern, Unió Europea, Urbanisme i medi ambient, Ús eficient dels recursos públics .

Una fita molt important ha estat la posada en marxa de dos cursos de Postgrau de la Universitat de València sobre governança local: un adreçat a càrrecs electes i altre a treballadores de l’administració local. Amb aquesta iniciativa s’ha aconseguit lligar la formació de la FVMP al món universitari, tant en l’àmbit de càrrecs electes com el del personal al servei de l’administració.

Pel que fa a la formació de càrrecs electes en 2016 es va posar en marxa, també, l’Escola de càrrecs electes, una formació per a regidors i regidores dins de la FVMP. Aquesta formació s’ha fet de forma territorialitzada, per tot arreu del País Valencià per a que els desplaçaments siguen més curts.

Potenciar l’assessorament jurídic

Altre dels punts forts ha estat el potenciament del servei d’assessorament jurídic de la FVMP adreçat a tots els càrrecs electes locals (en govern o en oposició). S’ha atès dubtes jurídics i peticions d’informes de tot arreu del territori valencià, així com consultes puntual.

Per altra part, per a poder agilitzar consultes, també s’ha posat en marxa una base de dades online a la web de la FVMP on estan recollits ordenances models en diversos àmbits, preguntes i dubtes freqüents i expedients adaptats a la Llei de Contractes.

Iniciatives per potenciar el municipalisme

També s’ha potenciat el municipalisme mitjançant iniciatives que han cercat donar protagonisme als municipis. Un d’ells ha estat el llançament d’ANEM, una ferramenta eficaç on es fa arribar a tots els veïns i veïnes del País Valencià els esdeveniments municipals que s’organitzen. Però a més a més, multiplica exponencialment la difusió de cadascun dels actes. Es pot arribar a la ciutadania dels pobles del costat, als de la comarca i als de tot el territori valencià. Aquesta ha estat la primera ferramenta informàtica que posa a l’abast de la ciutadania tot el mapa d’esdeveniments municipals de tot el territori valencià. Una ferramenta completa que compta amb diferents filtres per tal que la recerca d’informació s’ajuste al que es necessita: comarca, localitat, data, hora, lloc, tipus d’espectacle, públic objectiu, agenda, alertes i venda d’entrada. Aquesta APP pot ser compatible amb altres més locals, ja que aquesta té una visió global de tot el territori municipal valencià i ajuda a difondre els actes de cada municipi també entre veïnes i veïns d’altres localitats. La APP es pot descarregar de manera gratuïta a les tendes de les plataformes de Android i Apple.

D’altra banda també s’ha posat en marxa els Premis al Bon Govern, uns guardons adreçats a les bones pràctiques municipals i que tenen com a objectiu prioritari promoure la qualitat de les polítiques públiques a nivell local. La creació d’aquests Premis al Bon Govern, per recompensar les Bones Pràctiques als municipis, és una mostra del compromís del govern de la FVMP 2015-2019 a la fi d’aconseguir governs locals responsables, oberts i eficaços i adequats a les necessitats socials.

Els premis han premiat durant les seues dos primeres Ediciones les practiques que acosten al ciutadà les decisions i les mesures que potencien i milloren el desenvolupament local i rural, les manifestacions culturals, les polítiques d’ocupació, l’ús del valencià en l’administració local, la sostenibilitat del territori, la millora de la salut pública…

Equilibri pressupostari

Am la gestió de la vicesecretaria general, l’actual govern de la FVMP, des de la seua arriba a l’ens municiplista valencià en octubre de 2015, va posar en marxa una política de control financer i gestió eficaç dels recursos econòmics de l’entitat. De fet, la FVMP ha vist millorada la seua imatges i serveis, en primer lloc, per una gestió honesta i eficaç, i en segon per l’augment de les ajudes directes del Consell de la Generalitat Valenciana a causa del nous convenis signats per la FVMP amb les diferents conselleries de govern per a prestar serveis relacionats amb el municipalisme.

El deute total que es va heretar va ser de 9.238.728,79 € i la previsió per al tancament de l’exercici de 2019 és que aquest deute baixe fins als 2.453.589,74€..

El finançament de la FVMP es realitza mitjançant les aportacions de les quotes dels socis, subvencions rebudes i convenis signats. Així doncs, l’evolució de la composició dels Fons Propis durant aquesta legislatura ha produït una situació de canvi respecte a l’evolució d’aquesta durant la història de la FVMP, ja que històricament hi havia una dèficit entre les despeses realitzades i els recursos obtinguts. De fet, el dèficit acumulat en 2015 va ser de 1.700.649,57 € negatius i, en canvi, la previsió de tancament per a este 2019 és de tenir un superàvit de 108.681,03. Així mateix, aquest descens de deute ve acompanyat de l’augment d’activitats i serveis que presenta la FVMP als Ajuntaments.