La Vicesecretaria de la FVMP i Alcaldessa de Godella Eva Sanchis, va participar el passat 30 de novembre en una jornada, organitzada per la Federació Valenciana de Municipis i Provincies, en la qual es debatia quina és la situació dels ajuntaments davant l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. L’objectiu de la corporació municipalista amb aquesta trobada és que els alcaldes i alcaldesses, així com els gestors locals sàpien exactament de quina manera les recents sentències per part dels tribunals afecten els impostos municipals.

La Jornada es va encetar analitzarant com queda l’impost sobre la plusvàlua municipal després de les sentències del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, si cal retornar l’ingressat i altres qüestions pendents que comporta la sentència. Després d’aquest debat, es va passar al de quina és la situació de la comprovació de valors de béns immobles després de la sentència del passat 23 de maig del Tribunal Suprem de l’Impost sobre l’increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana.

La jornada es va tancar amb dues conferències més. La primera d’elles sobre la devolució de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, com afecta al finançament local i si es poguera exigir responsabilitat patrimonial o no a l’Estat. La segona va ser una taula redona sobre l’experiència dels òrgans de Gestió i dels Tribunals Economicoadministratius Municipals.