El pla de 2018 segueix l’estela del pla de formació de 2017, i per tant, és una evolució d’aquest. Amb un avanç temporal significatiu respecte a altres anys, aquesta proposta té com a objectiu donar resposta als nous reptes que s’han d’abordar des de l’Administració Local, prenent com a punt de partida les necessitats detectades, així com les opinions i també els suggeriments que els treballadors de l’administració local valenciana han fet a la FVMP. Es tracta d’ un pla de formació ambiciós, amb nous cursos i noves propostes horàries per tal que el procés formatiu no siga incompatible amb l’activitat laboral diària de les treballadores i treballadors públics i on la conciliació entre ambdós siga real.

Aquesta formació, que te lloc tant en la modalitat online com també en la presencial, està formada per 101 cursos que giren al voltant de les necessitats de la gent que treballa als Ajuntaments i, al mateix temps, s’adequa als reptes que les administracions locals deuen encarar actualment. “A partir de la nova etapa de govern de la FVMP un dels objectius ha estat potenciar i millorar els continguts i la eficiència dels cursos de formació.

Enguany han sigut 3.910 persones les que realitzaran els cursos de les diferents accions formatives proposades per la FVMP, duplicant així les xifres obtingudes als anys 2017, varen ser 2.429, i a l’any 2016, on 1.171 persones realitzaren el cursos. Una mostra que ha augmentat quantitativament gràcies a la tasca desenvolupada des del departament de formació de la FVMP.

“La formació contínua és bàsica per al desenvolupament de la tasca i els serveis que els Ajuntaments presten a la ciutadania. El pla de formació aposta per reforçar àrees de gestió que facen dels nostres pobles i ciutats un espai de convivència i millora de la vida de les persones”, ha assegurat la vicesecretària general, Eva Sanchis.