La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) posa en marxa una nova edició del seu Pla de Formació Continua adreçat a tot el personal al servei de l’administració local del País Valencià. Amb un avanç temporal significatiu respecte a altres anys, aquesta proposta té com a objectiu donar resposta als nous reptes que s’han d’abordar des de l’Administració Local, prenent com a punt de partida les necessitats detectades, així com les opinions i també els suggeriments que els treballadors de l’administració local valenciana han fet a la FVMP. Es tracta d’ un pla de formació ambiciós, amb nous cursos i noves propostes horàries per tal que el procés formatiu no siga incompatible amb l’activitat laboral diària de les treballadores i treballadors públics i on la conciliació entre ambdós siga real. “Un any més, des de la FVMP posem en marxa el nostre programa d’actualització de coneixements del personal al servici de l’administració. El pla de formació continua apostant per reforçar àrees de gestió que facen dels nostres pobles i ciutats un espai de convivència i millora de la vida de les persones” , ha destacat la vicesecretaria general de la FVMP, Eva Sanchis.

Aquesta formació, que tindrà lloc tant en la modalitat online com també en la presencial, està formada per cursos que giren al voltant de les necessitats de la gent que treballa als Ajuntaments i, al mateix temps, s’adequa als reptes que les administracions locals deuen encarar actualment. “A partir de la nova etapa de govern de la FVMP un dels objectius ha estat potenciar i millorar els continguts i la eficiència dels cursos de formació. Durant els darrers anys, s’ha programat accions formatives sota la convicció de la importància de millorar la formació del cos funcionarial i així millorar el servei que les administracions locals presten a la ciutadania”, ha indicat Sanchis.

En total, es tracten de 64 accions formatives on les àrees jurídic-procedimental i específiques per a determinats col·lectius són les que concentren un major nombre d’accions formatives. Aquest plantejament té com a objectiu ensenyar i aprendre les últimes novetats en matèria de jurisprudència, al mateix temps que materialitzar la formació especifica per a col·lectius minoritaris. Entre els cursos que més destaquen es troben cursos dirigits a polítiques d’igualtat (prevenció i atenció integral a les víctimes de violència de gènere, llenguatge no sexista en l’administració pública o clàusules socials amb perspectiva de gènere entre altres), també hi ha espai per a cursos de responsabilitat mediambiental per a posar en marxa polítiques públiques sostenibles. En eixe context la vicesecretaria de la FVMP, Eva Sanchis, ha volgut destacar que “un dels cursos de major importància per als ajuntaments és el curs dirigit per a l’ obtenció de fons europeus per al període 2014-2020 amb la finalitat de poder aprofitar subvencions a voltes desconegudes que s’impulsen des de Brussel·les”.
Podeu enviar les vostres sol·licituds d’inscripció en aquest enllaç ==> http://www.fvmp.es/formacio/?lang=ca