La Junta de Portaveus de la FVMP ha aprovat durant la seua reunió ordinària de febrer, la Proposta d’accions per a un Finançament Just del País Valencià. En aquesta proposta, que va comptar amb els vots a favor de tots els grups polítics, es va demanar continuar als Ajuntaments que s’introduisquen clàusules socials que facen referència al respecte a les condicions de treball pactades en Conveni Col·lectiu de Sector o d’empresa; la subrogació de tots els treballadors i treballadores afectats per la concessió que ixca a licitació; la inserció socio-laboral de persones en situació d’exclusió social i/o persones amb diversitat funcional; la promoció de la qualitat i estabilitat en l’ocupació fixant clàusules percentuals a la contractació temporal; la millora de la capacitació professional mitjançant formació en el lloc de treball; el foment de la igualtat efectiva entre homes i dones; la salvaguarda de la seguretat i salut laboral; la conciliació de la vida personal i laboral o, entre uns altres, la millor accessibilitat de persones amb diversitat funcional.

Per altra part, també es va aprovar enviar una moció als Ajuntaments contra el terrorisme masclista amb motiu del 25 de novembre així com moció instant al Govern d’Espanya per a que realitze una revisió de la situació del Mercat Elèctric espanyol. La cap de gabinet de la vicesecretaria general, Tatiana Prades, també va fer un balanç de la formació de càrrecs electes que s’està realitzant des del departament de Formació que gestiona Compromís.