Eva Sanchis, vicesecretaria de la FVMP, ha inaugurat al Palau de Pineda de València les Jorandes sobre el Control Intern de l’Administració local adreçades al nou reglament intern per a l’administració local. Aquestes jornades, organitzades amb en col·laboració amb el Col·legi de Secretaris i Interventors de l’Administració Local, tenen com a objectiu analitzar la matèria de control intern en el sector públic local, incidint especialment en les modalitats de control que requereixen una major estudi i aprofundiment, com són el control financer i la fiscalització limitada, a fi de la seua progressiva i gradual implantació en les Entitats Locals.

Les jornades s’emmarquen dins del treball dels darrers anys de la FVMP de potenciar la prestació de serveis als nostres socis,  d’arribar a aquells espais de funció i necessitats que les entitats locals demanden.