Amb motiu del Dia Internacional de la Dona la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) ha aprovat a la seua Junta de Portaveus una moció institucional, aprovada per tots els grups polítics. Aquesta moció, que té com a objectiu que els poders públic locals treballen de manera efectiva en la promoció d’accions per a fer realitat la igualtat de manera real i efectiva.

Aquesta acord institucional de la FVMP es basa en nou punts. En primer lloc, commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, promovent esdeveniments dirigits a reforçar el principi d’igualtat entre hòmens i dones i sumar-nos al lema de l’ONU «les dones en un món laboral en transformació: cap a un planeta 50-50 al 2030».Per altra part, també impulsar un pacte d’estat per a la lluita contra tota discriminació contra la dona sobretot la que suposa tot tipus de violència.

Un dels objectius de la proposta és alhora exigir a les empreses la no-discriminació en cap de les seues formes a l’hora de realitzar concessions administratives. Així com, promoure campanyes d’informació i sensibilització permanents i accessibles a tota la població, i que es facen extensives al llarg de l’any, utilitzant per a això pel·lícules, cartells, col·loquis… sobre la història de la dona, els seus èxits i la seua situació encara discriminada en nombrosos llocs del món.

Per altra costat es cerca prioritzar a l’hora d’actualitzar el nomenclàtor dels carrers, el nom de dones que hagen sigut representatives o rellevants en el municipi; i impulsar campanyes de sensibilització dirigides a adolescents, per a aconseguir la seua educació en el respecte i la igualtat de gènere.

Altre objectiu és elaborar (en el cas de no existir) i desenvolupar un pla d’igualtat entre homes i dones com a ferramenta per a superar els desequilibris existents entre les situacions i condicions de vida d’homes i dones. I alhora, promoure en centres educatius concursos de relats, dibuixos… sobre la igualtat familiar, social i laboral entre homes i dones. I per últim, donar suport a campanyes d’informació dirigides a la població immigrant, sobre la legislació espanyola en matèria d’igualtat entre homes i dones.

Descarregar moció==> MOCIÓ 8 DE MARÇ 2017