Benja Soler, alcalde de El Campello, ha inaugurat al Centre Social “El Barranquet” la tercera sessió de les Jornades sobre el Control Intern de l’Administració local adreçades al nou reglament intern per a l’administració local. Aquestes jornades, organitzades per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, tenen com a objectiu analitzar la matèria de control intern en el sector públic local, incidint especialment en les modalitats de control que requereixen una major estudi i aprofundiment, com són el control financer i la fiscalització limitada, a fi de la seua progressiva i gradual implantació en les Entitats Locals.

Les jornades s’emmarquen dins del treball dels darrers anys de la FVMP de potenciar la prestació de serveis als nostres socis, d’arribar a aquells espais de funció i necessitats que les entitats locals demanden.