El vicepresident de la FVMP, Francesc Fernàndez, ha signat el conveni de socis per al desenvolupament del projecte europeu LOCAL4GREEN que lidera la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. La FVMP ha acollit la posada en marxa d’aquest projecte que té com a objectiu donar suport a les autoritats locals a definir i implementar polítiques fiscals innovadores a nivell local, destinades a promoure fonts d’energia renovables tant en el sector públic com en el privat.

Aquest projecte donarà prioritat a les autoritats locals que hagin signat el Pacte d’Alcaldes i que incloguin aquest tipus de polítiques en els seus Plans d’Acció d’Energia Sostenible, el que suposarà un suport per al seu desenvolupament i implementació. El projecte, aprovat en el marc d’Interreg MED busca donar cabuda a un creixement sostenible a l’àrea mediterrània fomentant conceptes i pràctiques innovadores i un ús raonable dels recursos, així com donant suport a la integració social a través d’un enfocament de cooperació integrada i territorial .

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies coordinarà el projecte durant un període de 30 mesos, des de novembre de 2016 fins a abril de 2019, comptant amb la participació de nou socis representats per diferents entitats com associacions de municipis, agències regionals d’energia, fundacions i universitats , procedents de països mediterranis: Malta, Croàcia, Grècia, Itàlia, Eslovènia, Xipre, Portugal, Albània i Espanya.
El projecte es desenvoluparà en àrees rurals i illes de regions mediterrànies, on les polítiques fiscals locals tenen un important paper en l’increment de l’ús de fonts d’energia renovables.