(Artícle d’opinió d’Eva Sanchis a Diari LaVeu)

Quan vam arribar al govern de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, un dels objectius principals que ens vam marcar, va ser, fer útil una institució com la FVMP. I fer-la útil significava moltes coses, però sobretot significa ajudar a millorar la vida dels nostres veïns i veïnes.
La política municipal suposa l’atenció en primera persona als problemes reals de la gent. L’administració més propera a la ciutadania és la local. Això a les persones que hem estat triades com a representants públics als nostres municipis ens carrega d’una responsabilitat molt gran.
Per això, els bon desenvolupament de les entitats locals esdeve clau per a donar una atenció primària important a la ciutadania. Sovint parlem molt de la importància d’un bon finançament local, vital sense dubte. Però hem de ser conscients, alhora, de la importància d’una gestió eficient i sostenible; centrada en les necessitats bàsiques de la ciutadania i en la millora i adequació dels Ajuntaments a les demandes que els nous reptes del s.XXI presenten als nostres pobles, barris i ciutats.
El progrés de la societat suposa un repte per a les administracions. Cal adaptar les respostes públiques a les demandes de la modernitat. Les administracions, especialment les locals, hem d’estar preparades per a evolucionar, millorar i ser capaç d’atendre allò que com a societat ens demandem. I en aques àmbit juga un paper cabdal la formació. La formació continuada de tota la gent que forma part de les administracions locals. Els treballadors i treballadores al servei de les entitats municipals han de tindre un pla de formació modern i d’acord a eixos reptes de la modernitat.
Per això, des de la FVMP treballem de valent per la qualitat formativa. Des del pla de formació de 2016, apostem per una formació que es base, per un costat, en la transformació de l’administració pública, i per altre, en l’adaptació a les noves legislacions. En aquest 2017, el funcionariat pot apuntar-se a cursos de diferent temàtica que, entre molts altres, van des de Mainstreaming de gènere a les AAPP, detecció i prevenció d’assetjament sexual en l’àmbit laboral, redacció i gestió d’estratègies de desenvolupament urbà sostenible e integrat (EDUSI) i programes europeus, gestió tècnica i administrativa d’espectacles festius amb pólvora, pla general de subvencions: tramitació i control, smart city en l’àmbit Municipal, nova normativa en la gestió de subvencions i règim jurídic i procediment administratiu comú (llei 40/2015 i 39/2015)…
Una formació, territorializada de forma presencial (arreu de tot el País Valencià: València, Alacant, Elx, Castelló de la Plana, Gandia, Ontinyent o Xàtiva) i també online; el que possibilita poder realitzar una gestió més òptima dels cursos així com assegurar la qualitat d’aquests.
Aquesta formació es complementa amb les diferents edicions de l’Escola de Càrrecs electes municipals. Els darrers dos anys la FVMP ha organitzat diferents accions formatives per a ajudar a desenvolupar el seu càrrec als regidores i regidors de totes les comarques del País Valencià.
La formació contínua és bàsica per al desenvolupament de la tasca i els serveis que el personal al servei de l’administració local presten als seus ajuntaments. Cal per tant, continuar apostant per reforçar àrees de gestió que facen dels nostres pobles i ciutats un espai de convivència i millora de la vida de les persones

Eva Sanchis
Vicesecretaria General de la FVMP i alcaldessa de Godella